logo-white

FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Masar & Company s. r. o.

IČO: 52471888
sídlo: Novozámocká 60/A 949 05 Nitra
zodpovedný vedúci: Patrik Masár

PREVÁDZKA

Mostná 5, Nitra

kontakt: 0948 256 253
e-mail: info@masiarstvoubradatych.sk